Edi - electronic data interchange
 
Länkar
Edi på Google
Edi på Yahoo


edi.se - Elektronisk överföring av strukturerade data mellan tv?datasystem

Välkommen till Edi.se
P?denna sida ska jag försöka beskriva begreppet edi.
Många företag använder i dag edi för att skicka beställningar, fakturor mm. som går rakt in i affärssystemet utan någon större handpåläggning.

EDI (Electronic Data Interchange)
Elektronisk överföring av strukturerade data mellan tv?datasystem. EDI-begreppet omfattar även flera familjer med format, flera kommunikationsprotokoll och juridiska avtalsformer mellan ingående parter.
EDI-protokollen/formaten kan till exempel vara OSI X.435?, oftp, FTP, SMTP, ODETTE, UN/EDIFACT?, EDIXML?, XML::EDIFACT?, UN/CEFACT, UDDI, ebXML, och SOAP.

Källa: http://susning.nu/EDI
Elektroniska Affärer
Man kan göra affärer elektroniskt p?flera olika sätt. Det är idag vanligt att privatpersoner och företag handlar varor och tjänster via internet - Webbhandel.

Företag, med stora informationsflöden, skickar med fördel standardiserade, elektroniska meddelanden direkt mellan affärssystem för t.ex. order, lager och fakturering. Detta är EDI, Electronic Data Interchange.

Genom EDI kan traditionella pappersbaserade transaktioner ersättas med elektroniska. Kopplat till företagets olika affärssystem, ger detta helt nya affärsmöjligheter för företag. Som exempel kan nämnas snabbare lageromsättning och -påfyllnad, vilket leder till minskade lagersaldon i tillverknings- och distributionsleden. Snabbare information om finansiella flöden, ger bättre likviditetsplanering, snabbare faktureringsrutiner m.m.

EDI innebär elektroniskt utbyte av information i strukturerade meddelanden mellan olika företag eller organisationer, för automatisk bearbetning i datorsystem. Informationsutbytet sker i ett standardiserat format.
Källa: Svenska Bankföreningen
Övrig information om edi
Länkar om it säkerhet och edi p?Post & telestyrelsens hemsida
-->
Läs Här
 

Copyright © Edi.se 2006-2012, Powered by Grr.se & Enixa.com
Fakta sidor om: Scsi | Affärsstystem | Firewire | Dvi